Logo iGer.nl Services

Google Zoeken

Google (Search) Zoeken is een zoekmachine die ervoor zorgt dat je website snel gevonden wordt binnen het internet. Daarbij wil je natuurlijk graag dat je website zo hoog mogelijk bovenin bij de Zoekresultaten van Google Search wordt getoond. iGer krijgt vaak vragen omtrent Google Search in combinatie met de veiligheid van je website. Daarom hieronder wat uitleg.

Je website dient te voldoen aan bepaalde eisen. Hoe meer je website voldoet aan deze eisen, hoe hoger je website in de Index kan worden opgenomen. Eisen zoals:

Veiligheid en Bereikbaarheid

 • Heeft een responsive (mobiel vriendelijke) versie.
 • Benaderbaar via een IPv4 en IPv6 IP adres.
 • Heeft een DNSSEC beveiliging.
 • Heeft een HTTPS (SSL) Certificaat.
 • HTTP:
  • HTTPS beschikbaar.
  • HTTPS doorverwijzing is goed ingesteld.
  • HTTP-compressie is goed ingesteld.
  • HSTS is goed ingesteld.
 • TLS:
  • TLS-versie is goed.
  • Cipher Suites is goed ingesteld.
  • Sleuteluitwisselingsparameters zijn goed.
  • TLS-compressie is goed ingesteld.
  • Secure renegotiation.
  • Client-initiated renegotiation.
 • Certificaat:
  • Vertrouwensketen van certificaat.
  • Publieke sleutel van certificaat.
  • Handtekening van certificaat.
  • Domeinnaam op certificaat.
 • DANE:
  • DANE aanwezigheid. Deze functie is nog niet internet breed.
  • DANE geldigheid. Deze functie is nog niet internet breed.

SEO (Search Engine Optimalisation)

Elke website dient een zorgvuldig SEO proces te volgen alvorens deze website voldoende opgenomen kan worden binnen Google Search. Daarvoor dient de websmaster (ik heb een Google Webmaster account) binnen Google zelf de juiste instellingen in te voeren betreffende een website. Hierbij kun je denken aan:

 • De locatie en correcte plaatsing van een .xml sitemap.
 • De juiste adressering van een website: https://mijndomein.nl of https://www,mijndomein,nl
 • Het snel verwijderen en uitsluiten van oude (niet geldige) links van de website.
 • De instellingen van de zoekopmaak en het zoekverkeer.

Zoals je ziet zijn dat nogal behoorlijk zware eisen. Alle websites via iGer voldoen echter aan bovenstaande eisen. En de instellingen hiervan worden continu bijgehouden en verandert aan de hand van de laatste internet eisen.