Stats: 385.962
De wijze egoïst
Geplaatst: 17-03-1998
Aangepast: 21-02-2019

Wetteksten, reglementen en andere waarde bepalingen hebben tot nut de levenskwaliteit van ieder mens te verzekeren. Zonder duidelijke afspraken zou onze wereld niet kunnen functioneren, zeker niet in onze geïndustrialiseerde maatschappij waarin duizenden mensen op elkaar gepakt zitten. Als je een winkelstraat een hele dag zou filmen, en deze versneld zou afdraaien op uw video loopt de gelijkenis met een mierenhoop erg synchroon.

De beelden van New York in de jaren zeventig behoren op het heden ook tot onze westerse landen. De klok slaat vijf voor twaalf bij het horen van alarmerende cijfers op TV. Meer dan 1.000.000 Prozac-pillen verdwijnen dagelijks als snoepjes door Belgische keelgaten! Dit indrukwekkend cijfer moet je nog vermeerderen met tientallen andere antidepressiva die de apotheken vullen!

Niet verwonderlijk dat de verantwoordelijken van psychiatrische instellingen met de handen in het haar zitten. De toestroom van nieuwe patiënten houdt niet meer op en buigt langzaam om naar een steeds jongere leeftijd! Er zullen ongetwijfeld tientallen hoofdfactoren bestaan die de mens stilaan wegdrukt naar een wereld van angst en liefdeloosheid.

Het is natuurlijk de simpelste weg om al de problemen te verwijzen naar de buitenwereld, naar de maatschappij of uw vroegere opvoeding. Dit is maar een kwart van de waarheid! Zelfs in de grootste leugen zit een kiem van waarheid omdat elke situatie interpreteerbaar is langs verschillende zijden.

Onze maatschappij heeft enkel en alleen nog oog om mensen prestatiegericht op te leiden, om mensen te leren hoe ze moeten functioneren in een wereld waarin geld en macht de enige doelstellingen zijn en waarbij de mens het droombeeld voorgeschoteld krijgt dat deze rijkdom de voedingsbodem vormt naar een perfect geluk. Ben je wel verplicht uw leven zo te organiseren? Geven deze illusies u de zekerheid naar intens geluk? Wordt uw leven hierdoor zinvoller?

Neen, mensen bereiken niet dat niveau maar voelen zich mateloos gedwongen en beginnen hun leven te ervaren als een dagelijkse sleur zonder echt een beeld te zien van zekerheid, stilte en geluk. Ze dwalen af op zoek naar dat 'geluk'. De weg naar het ultieme geluk begint altijd in jezelf. Ieder mens heeft alle materialen meegekregen om dat geluk, die liefde te mogen ervaren als het allermooiste wat hier op aarde bestaat.

Maar omdat de maatschappij dit soort van eigen-kennis niet in hun opvoeding stoppen, wijkt de mens af van zijn pad naar die zaligheid en zoekt tevergeefs in zijn dichte omgeving naar warmte, respect, liefde en aanvaarding. In jou directe omgeving zul je die kennis nooit vinden, maar een andere wereld creëren waarin oordelen en twijfels de enige maatstaven zijn die je hanteert om het geluk te willen ervaren.

Eigen kennis is de bron naar geluk. Diep in elk mens schuilt het unieke, de allesomvattende ziel. Concentreer je nooit op ziekte en duisternis, maar concentreer je op harmonie en licht. Zet je gedachten bij dat Licht, die liefde, die mooie god en de vermoeidheid zal van je lichaam vallen omdat de donkere atomen veranderen in Licht ...

Licht, liefde, God zal je genezen en de stilte zal zijn ingang vinden in jou hart.

Deze wijsheid maakt van je leven iets speciaals, iets wonderbaarlijks. Je begint te beseffen dat die Liefde, die God dezelfde weg bewandelt en zelfs als je in de problemen raakt en verwarring jou wereld keldert, moet je niet eindeloos deze knoop willen ontwarren want je trekt de knoop alleen nog maar vaster, maar uw hart, uw probleem bij de zachtmoedige God leggen, diep vertrouwend op wat hij doen zal. Het zal je verbazen in welke snelheid de knopen zullen ontward worden ...

Liefde is een innerlijke schoonheid die vanuit je hart groeit zonder iets te willen terugkrijgen. Een hart dat vol zit met warmte en onvoorwaardelijk respect en liefde voor zijn medemens wil niet anders meer dan deze rijkdom om zich heen te strooien. Deze diepgaande emoties brengen je het ware geluk, niet uw medemensen kunnen je dit schenken, alleen in je Ware Ik zal deze rijkdom groeien.

Hou van jezelf, heel intens en de levensweg kronkelt niet meer, maar loopt rechtdoor van hart naar hart! Vooraleer je wil oordelen, zou het dus vanzelfsprekend moeten zijn om eerst eens diep in eigen hart te kijken. Hoe meer je reageert op liefde en schoonheid, hoe schoner de aarde om je heen wordt, hoe sneller de duisternis, de onwetendheid, bitterheid en haat zullen verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Denk juist, handel juist, doe dat wat goed is voor jezelf en de anderen, oordeel niet, maar vertrouw op de lieve en mooie dingen in de mens, en uw leven zal zich als een pluimpje zo licht manifesteren.

Elke ziel heeft nood aan vergeving. Vergeef elkaar want het zal je hart verlichten van nodeloos gewicht. Zoals je een ander kan vergeven, zo zal je ziel zichzelf ook vergeven en brengt liefde opnieuw naar de voorgrond. Vrede op aarde start in je hart. Onder alle geschreeuw, herrie en onrust van de wereld vind je toch de vrede diep in jou, in de stilte en de geborgenheid van de geest, respectvol en met eerbied en eerlijkheid ten op zichte van alle medemensen.

Ondanks alle levensstormen moet je kalm, rustig en stil blijven in jezelf en zul je ervaren dat vele stormen slecht kleine windhoosjes waren die jou angst en twijfel wilden brengen. Leer deze innerlijke rijkdom te ontdekken door zo nu en dan te mediteren. Je zal eerst jezelf moeten liefhebben en een klein egoïstje moeten worden om te beseffen welke schitterende wereld er schuilt in jouw ziel. Het zit allemaal in je hart, alleen bij jou en niet in de buitenwereld.

Begrijp je nu de woorden van Jezus destijds?

Heb uw naaste lief als jezelf ...

Plaats een reactie op deze pagina

Lees even wat je wel/niet bij een reactie kunt plaatsen.


Optie: Je reageert op Nummer 

Je naam (of alias)
  Verplicht

Je e-mailadres (alleen voor admin)
  Verplicht

Optie:
Je website link die geplaatst mag worden

Te plaatsen reactie

↑ Naar Top ↑