Stats: 385.993
Een wolf in een schapenvacht?
Geplaatst: 26-03-1998
Aangepast: 21-02-2019

Je kunt er niet omheen. De opkomst van de New Age en andere occulte bewegingen zit wel degelijk in de lift! Mensen slikken de oude traditionele geloofsovertuigingen niet meer en zoeken heil in andere vormen van religie. Het mag duidelijk wezen dat de huidige snelle maatschappij grote bevolkingsgroepen tot nadenken hebben gedwongen, temeer omdat informatie via honderden verschillende kanalen op ons af komen.

De tijd dat we zelf het initiatief moesten nemen om iets te willen kopen of bemachtigen is reeds lang voorbij. Producten en diensten worden ons nu via de meest irriterende manier naar het hoofd geslingerd. Iedereen verzuipt in de reclame ... Ondertussen heeft de mens dit soort van opdringerigheid algemeen aanvaard en gebruikt deze geregeld als pitstops om het kleinste kamertje te bezoeken, of om de kachel zijn nodige vlammen te bezorgen.

Bovendien brachten deze economische veranderingen andere menselijke trekjes met zich mee. Men neemt nu bv niet klakkeloos ieders taal voor waarheid aan. Men zoekt en eist betere prijzen, producten of diensten. Algemene klassieke geneeswijzen of religiën krijgen kritiek en verliezen steeds meer hun geloofwaardigheid. Het is dus zeker niet vreemd dat een nieuwe generatie mensen met andere ideeën of alternatieve hulpmiddelen op het terrein komen.

Alleen is het triestig vast te stellen dat sommige alternatievelingen hun para-praktijken alleen zien als commercieel wapen ... Het doet me verschrikkelijk pijn als je constateerd welke enorme geestelijke verwoestingen dergelijke liefdeloze alternatieve genezers toebrengen. Genezingen gebeuren nooit onder het dak van persoonlijke commentaren waarbij de patiënt zich aangevallen voelt door vingerwijzingen, negatieve woordspelingen, oordeelmatig afkeuren, of het terechtwijzen van het verleden.

Het hek is helemaal van de dam als deze 'genezer' zijn patiënt oproept om meermaals per week op consultatie te komen aangezien een herstel anders niet kan worden verwacht binnen een tijdspanne van anderhalf jaar ... Ook dit is de bittere realiteit. Het alternatieve circuit biedt dus zeker geen garanties.

Je kan kennis hebben van duizenden boeken of tientallen bibliotheken, een IQ van 190, ingenieur of professor zijn ... wat ben je d'er mee als in deze bagage niet één vonk zit van wat de liefdevolle kennis zou moeten betekenen. Zonder een taal van liefde, onvoorwaardelijk respect, dienstbaarheid en dankbare vriendschap is de kennis van elk individu totaal waardeloos.

Zeker in het alternatieve circuit waar communicatie in de vorm van liefde en wederzijds respect, bovenop de spirituele kennis in de vorm van het doorgeven van helende krachten en energieën, zou de kennis en de waarden van liefde in zijn volle glorie moeten glinsteren en de eigenlijke fundamenten moeten vormen voor daadwerkelijke resultaten.

Zij die oordeelmatig mensen beïnvloeden zonder enige voorkennis van hun verleden, hun diep gevoelen, hun verdriet, twijfels of angsten spelen niet alleen met mensen, maar vernietigen ook hun ziel door hen een toekomst op te spelden die niet rechtevenredig staat met wat de patiënt eigenlijk zou willen zijn of worden! Alternatief staat dan gelijk voor een duivelse ervaring, de hel op aarde ...

De moraal moge duidelijk zijn ...

Wees op je hoede, want geld doet geregeld een wolf veranderen in een schijnbaar weerloos en wollig beestje, of wil ik u het verhaaltje nog eens vertellen over Roodkapje ...??

- - - / - - -  
15-11-2018, 10:28 - Ger
Reactie 1

Erg mooi geschreven Paul. Het is alweer een tijdje geleden, maar het geldt nog steeds. Eigenlijk is het alleen maar erger geworden. De gehele alternatieve wereld is in een treinvaart van top tot teen commercie geworden. Hopelijk herkennen de hulpvragers de echte en integere hulpverleners nog.


Plaats een reactie op deze pagina

Lees even wat je wel/niet bij een reactie kunt plaatsen.


Optie: Je reageert op Nummer 

Je naam (of alias)
  Verplicht

Je e-mailadres (alleen voor admin)
  Verplicht

Optie:
Je website link die geplaatst mag worden

Te plaatsen reactie

↑ Naar Top ↑