Stats: 385.970
Onblusbaar Verlangen
Geplaatst: 04-05-1998
Aangepast: 21-02-2019

Eeuwenlang al speuren filosofen, wetenschappers en andere mensen naar de diepere waarheid, naar het bestaan en het bewijs van de ziel in de mens. De psyche lijkt een kluwen in een eindeloze wereld en een klokvast bewijs van het effectieve bestaan werd nooit gegeven. Nochtans lopen dergelijke bewijzen dagelijks bij u binnen. Elke dag weer confronteer je uzelf met je geest, met je leven, met het ontastbare.

Deze confrontaties zijn eigen aan ieder mens en dragen bij naar een verdere en nieuwe groei in het diepste van je ziel. Het is een proces dat nooit een einde kent, en van de mens maakt, wat ie diep in zichzelf eigenlijk altijd al heeft willen zijn. Enkele week terug bewees deze theorie nog maar eens dat groeipijnen heel diep in je hart kunnen snijden, en je leven op de rand kunnen brengen van het ontoelaatbare.

Voor sommige is dit verhaal misschien kinderlijk achterhaald, maar voor mijn geestelijke ontwikkeling zou dit opnieuw een stap voorwaarts worden naar de diepere waarheid van ons bestaan op deze aarde. Het nieuwe medium Internet brengt nieuwe perspectieven en andere uitdagingen naar voor. Sommige vatten dit Net op als een nieuwe bron van algemene informatie, andere gebruiken dit kanaal dan weer om op commerciële basis een nieuwe bron van inkomsten te verwerven.

Maar er is nog een andere soort gebruikers. Zij die dag dagelijks hun hart uitstorten via de bekende chatkanalen. Aangezien hier geen visueel contact mogelijk is, en dus jezelf enkel kan uiten door het te typen, geeft dit medium alle mensen de mogelijkheid om hun diepe gevoelens kenbaar te maken. Er is niemand die je via een oogwenk opmerkt en de klassieke blokkades worden hierdoor onmiddellijk tot pap herleidt. Hier kun je ongebreideld je zegje doen, je hart uitstorten, je diepste verlangens blootleggen.

Als fervent internaut zwier ik me alle dagen sierlijk door alle babbelboxen en is mijn vriendenkring uitgegroeid tot ongekende proporties. Op een bepaalde dag brak zowat de hel los. Mijn dierbaar vriendenbestand bleek plots verdwenen! Via enkele vrienden kreeg ik nieuwe kontakten aangeboden en kon zo beetje per beetje mijn lijstje opnieuw vervolledigen. Plots stootte ik op een nieuwelinge: A. H.

De naam verraadde direct haar afkomst. Maar dit Friese geweld deed meer, veel meer dan ik echt wel kon vermoeden. Ze wandelde mijn ziel binnen alsof ze dagelijks naar de bakker warme broodjes inkocht! Voor ik het goed en wel besefte, sleurde mijn hart me mee met een snelheid van een waterkolk naar ongekende dieptes. Ik werd afhankelijk van menselijke begrippen, met name, de tijd.

In mijn praktijk als magnetiseur leer ik mensen opnieuw ademhalen, opnieuw leven, opnieuw liefde, rust en de stilte te vinden. Tijd mag geen last vormen want als je afhankelijk wordt van "tijd" vernietig je uw geest. Je pijnigt uw lichaam en het resulteert in velerlei klachten. De SMO-dag gaf hier het mooiste bewijs voor. En kijk wat er met me is gebeurd!? Dit is geen dolle verliefdheid. De krachten zijn veel sterker dan die gevoelens.

Die liefde overtreft de Mount Everest. De tijd sleurde me mee. Woorden leken Chinees, en zinnen brokkelden als een harde korst brood uit elkaar nog voor ze een betekenis voor mij brachten. Mijn werk leek een zee zo diep en niks kon me verlangen troosten. Zelfs het eten smaakte niet meer. Ik bad en probeerde te mediteren. Meditatie was zo'n eenvoudig en liefdevol begrip voor me geworden dat dit zelfs tijdens de rit naar mijn werk deze sublieme stilte geen belemmering voor me betekend. Zelfs dat lukte me niet meer. Ik voelde me gebonden aan handen en voeten, vastgespijkerd aan een voertuig dat me verder sleurde over moeder aarde. Dit kon echt niet meer! Ik was volledig einde raad!!

Donderdagavond om 5 uur tijdens mijn rit naar huis, plofte als bij donderslag een hemelse stilte in mijn hart. Ik stopte. Keek door de raam van mijn auto en plots liep ik temidden van een tempel diep in mijn eigen ik. Ik herkende de warmte, dat schitterende witte licht, en deze keer voelde ik weer de nabijheid van mijn Eeuwige Vriend. Hij lachte en gaf mijn hart nog meer liefde die ik toen al kreeg!

Ik kom je halen sprak hij met een enorm respect en hij gaf me nog meer liefde. Ik kon niet meer van geluk. Ik wilde recht naar Friesland lopen! Maar ik zag nog andere dingen die ik voorheen niet wist, en ik besefte op dat moment de reden van mijn verschrikkelijkste week ooit. Ik zag dat liefde verschillende kleuren hadden en dat elke kleur een ander trillingsniveau bezaten.

De liefde die ik heb tegenover mijn moeder is anders van kleur dan de liefde die ik voel ten opzichte van bijvoorbeeld mijn vrienden. Zoveel verschillende gradaties had ik nog nooit gezien. Ik zag het trillingsniveau van mijn ziel en dat van mijn lieve vriendin. Toen begreep ik het en het was nog mooier dan ik kon vermoeden. Het leek wel alsof er een gouden aureooltje rond haar ziel zweefde. Over zuiverheid gesproken!

Zelfs de meest ontoelaatbare momenten uit die week smolten weg als sneeuw voor de zon. Met een dankbaar hart dankte ik mijn liefdevolle vriend, mijn A. en mijn eigen ziel. Het is soms aangrijpend te moeten vaststellen dat groeiprocessen uitermate pijnlijk kunnen zijn. Een heel eenvoudige universele wet vertelt ons dat liefde altijd overwint, hoe diep de wonden ook moge zijn, hoe sterk je ook aftakelt door een onblusbaar verlangen.

Deze ervaringen gebeuren niet omdat je A. heet, maar zijn voor ieder van ons herkenbaar. Elke ziel zoekt naar zijn eigen trillingsniveau. En zoals bij mij kan dat dus 36 jaar duren vooraleer je ziel zijn rijpingsproces heeft voltooid om deze ervaring daadwerkelijk te mogen ontvangen. Ik heb een zeer mooi geschenk ontvangen in de vorm van een Fries veuleke.

Onze harten zullen uitmaken welke weg zal worden bewandeld in de toekomst. Over één ding zijn wij beiden het roerend eens. Het zal de weg zijn van de onvoorwaardelijke liefde tegenover elk individu, ongeacht zijn geaardheid of godsdienst.

In alle liefde !!!

Plaats een reactie op deze pagina

Lees even wat je wel/niet bij een reactie kunt plaatsen.


Optie: Je reageert op Nummer 

Je naam (of alias)
  Verplicht

Je e-mailadres (alleen voor admin)
  Verplicht

Optie:
Je website link die geplaatst mag worden

Te plaatsen reactie

↑ Naar Top ↑