Stats: 385.975
Tijdloze Tijd-Verspilling?
Geplaatst: 13-12-1997
Aangepast: 21-02-2019

Raar vraagje. Heb je d'er een idee van hoeveel procent van onze hersenen actief benut wordt? Bedroevingswaardig weinig! Blijkbaar stopt bij enorm veel mensen het "leerproces" na hun dertigste verjaardag. Tenminste dit blijkt uit studies. Het zou de mensheid sieren dat ze i.p.v. urenlang achter hun tv-scherm soapprogramma"s te verorberen, een mooi boek zouden lezen.

Zinvol op zoek gaan naar de waarden in ons leven; de tocht op zoek naar onszelf, de spiritualiteit, de vrijheid. De schitterende kleurenpracht van moeder natuur en haar werking. Als we bij dit soort dingen meer moesten stilstaan zouden onze hersenen veel meer gebruikt worden en zou dit alles resulteren in kennis. Kennis dat leidt tot inwendige vrede en rust.

Ieder van ons heeft er nog nooit bij stilgestaan dat ons leven geprogrammeerd staat op "tijden". Of toch wel? Natuurlijk wel!! We hebben dit begrip klakkeloos aanvaardt, maar nog nooit diep nagedacht over de betekenis ervan ... En daarover wil ik het hier even over hebben. Het begrip "tijd" kent geen beweging ... het zijn wij die "bewegen". Het is als het ware een soort veld waarin we voortbewegen.

Wetenschappers hebben al lang aangetoond dat deze bewegingen van energieën steeds meer en verder uitzetten. Vandaar ook dat het universum steeds verder uitdeind ... Vandaar ook dat de klokken over gans de wereld jaarlijks moeten worden bijgesteld om te voldoen aan het universum dat gewoon niet blijft stilstaan. De aarde heeft momenteel een langere tijd nodig om haar baan om de zon te voltooien dan bv in 1567 omdat ze nu een grotere ruimte dient te overbruggen.

Dit zijn klare en wetenschappelijk vaststaande feiten! Wetenschappers hebben wiskundig bewezen dat als je bv in een ruimteschip zou vertrekken en vooral zeer snel zou bewegen, je de "tijd" zou kunnen terugdraaien. De bekende Einstein wist dat het niet de "tijd" was die bewoog, maar wel hij die zich met een bepaalde snelheid door de ruimte bewoog. Einstein begreep dat je de ruimte tussen twee objecten dient te verkleinen, of zo snel moest laten gaan, om zo de "tijd" te verkleinen.

Hoe verder je dus in de ruimte zou reizen, hoe minder snel je oud wordt ... of, als de snelheid maar hoog genoeg is, zou je werkelijk kunnen terugreizen naar het verleden. Einstein noemde dit de relativiteits-theorie ... Indien wetenschappers in de toekomst iets moesten kunnen "maken" om je sneller voort te bewegen, zouden zij het universum kunnen misleiden. Je zou bijvoorbeeld kunnen verder reizen en na tien jaar terugkeren op hetzelfde moment dat je vertrok ...

Star Trek is dan geen utopie of fabeltje meer maar pure realiteit ...

Dus eigenlijk. bestaat er geen "tijd" ... erger nog: eigenlijk bestaat er geen verleden en ook, ook geen heden ... (amai, nu krijgen we het helemaal!).

Onze geest heeft die eigenschap dat hij met een ontzaggelijke snelheid kan "reizen". Begrijp je nu waarom je wel eens merkt dat wat op een bepaald ogenblik gebeurt, "jou al eens was overkomen?" Dit déjà vu-effect heeft iedereen wel eens ervaren. Vooral tijdens onze slaapperiodes zouden deze spontane reizen plaatsvinden. De geest heeft nu eenmaal geen enkele behoefte aan wat wij in menselijke termen rust noemen ...

Onze geest leeft dus eigenlijk ... tijdloos, of vind je dit nu misschien tijdloze tijdverspilling?

Zeg het maar!

Plaats een reactie op deze pagina

Lees even wat je wel/niet bij een reactie kunt plaatsen.


Optie: Je reageert op Nummer 

Je naam (of alias)
  Verplicht

Je e-mailadres (alleen voor admin)
  Verplicht

Optie:
Je website link die geplaatst mag worden

Te plaatsen reactie

↑ Naar Top ↑