Stats: 386.000
Vreemde liefde
Geplaatst: 09-06-1998
Aangepast: 21-02-2019

Mijn ouders keken bijzonder vreemd toen ze het Tv-programma "Lief & Leed" op de Nederlandse televisie beluisterden. Het handelde dit keer over "vreemd gaan". Vrij logisch natuurlijk want dit soort zaken waren vroeger helemaal taboe, laat staan dat je hierover nog een TV programma zou maken! Doch niemand kan er nog omheen. In de jaren stilletjes bestond dit fenomeen net zo goed als wat we vandaag de dag ervaren; alleen is nu de maatschappij voldoende rijp om hierover daadwerkelijk en open te spreken. Bovendien zijn er op dit ogenblik reeds meerdere studies over gepubliceerd.

Een Belgische professor, een vrouw à propos, heeft een deel van haar leven uitsluitend aan deze problematiek gewijd. Zij kwam tot onthutsende besluiten. Volgens haar onderzoek is het duidelijk dat meer dan 80 % van alle getrouwde paren binnen hun leven 'vreemd gaan'. Vreemd gaan betekende in haar studie dat één van de partners meermaals buiten zijn schoenen schaatste!! Een slippertje was dus duidelijk niet voldoende om in haar studie aanzien te worden als ontrouw.

Als je van deze basis vertrekt, zal er wellicht bij de meeste mensen een lichtje beginnen brandenWaarom gebeurt dit op zo'n grote schaal? Wat brengt een partner zo ver dat ie vreemd gaat? Is het een ultieme poging naar nieuw geluk door gebrek aan liefde binnen het huwelijk? Zijn het onuitvoerbare seksuele fantasieën die men niet durft te uiten, of is de mensheid zijn monogamie aan het verliezen?

Nou, het is zonder meer een behoorlijke kluif om aan te knabbelen. Het groot aantal scheidingen zullen hierdoor niet vreemd en onbekend klinken. En men kan gemakkelijk een boek vol schrijven over de oorzaken, de gevolgen en diepe menselijke droefheid die deze ontrouw met zich meebrengt.

Nochtans heeft elk mens dezelfde liefde in zich en kan deze universele energie uitgroeien tot een relatie waarbij het respect, de warmte, de liefde en de onvoorwaardelijk verbondenheid een wereld in jouw geest vormt waarin niks of niemand iets in kan veranderen. Als liefde het niveau benadert van onvoorwaardelijke verbondenheid, verdwijnen de enige tegenpolen van de liefde als sneeuw voor de zon. Angst, twijfel, onzekerheid en jaloezie maken plaats voor een nieuw gedachtegoed, enkel gefundeerd op liefde. Een menselijke gedachte creëert dan letterlijk de toekomst die je voor ogen hebt. Die nieuwe wereld komt automatisch naar je toe, je hoeft ze niet eens te halen!

In deze denkwereld van liefde evolueer je in een razendsnel tempo naar een intens bewust wezen die in alle sereniteit, in alle rust en stilte, de maatschappij door een heel andere bril gaat bekijken. Zonder dat angst in je gedachten leeft, straalt vanuit je hart enkel nog liefde die op zijn beurt de liefde zoekt bij je medemensen. De ziel van die andere persoon herkent onmiddellijk dit sterk vibrerend signaal en de mens zal hierop vrijwel direct reageren. Anderzijds voel je beter dan voorheen wat voor angsten bij de mensen leven.

Je kijkt hen in de ogen en via deze spiegel van de ziel, voel je de spanningen, de onzekerheden, het verdriet en de angsten die ze dagelijks en soms zelfs ellendig lang meesleuren. Op die manier leef je niet meer, uit angst voor de toekomst, schrik voor wat misschien komen zal. De mens staat stil. Het leven wordt een sleur en voor velen ondraaglijk en onzinnig. Een ziel kan zich op deze manier niet vereenzelvigen en reageert door lichamelijke signalen te sturen. De mens wordt ziek.

Mensen blijven levenslang zoeken naar datgene wat hen perfect gelukkig maakt. Een huwelijk vertrekt vanuit een bepaald verwachtingspatroon en stippelt meestal een weg uit zoals in een sprookje. Maar mensen veranderen continue zoekend naar dat intens gevoelen van vrijheid. Als liefde tussen twee mensen niet rechtlijnig, eerlijk en vanuit hun hart wordt beleefd, bestaat de kans dat beiden door andere verwachtingen en verlangens uit elkaar groeien. Liefde zal hierdoor aan waarde inboeten en een andere kleur krijgen dan wat het in wezen echt zou moeten betekenen.

Als men niet timmert aan een relatie door middel van intensieve en eerlijke communicatie maak je onbewust een eigen wereld waarin twijfel en onbegrip de maatstaven worden voor je verdere toekomst. De weg naar "nieuw" geluk of het vreemd gaan krijgt dan werkelijk vorm. Helaas is het spijtig te moeten vaststellen dat diep, bewust en intense liefde meer en meer naar de achtergrond worden verdrongen, ondanks de openheid die er vandaag de dag toch heerst via talloze kanalen. Als de wortels van de liefde diep genesteld zitten in elkaars hart, ervaar je welke brede gevoelswaarde deze warmte u geven kan. Behoeftes van welke aard ook komen in die wondere wereld niet eens meer voor, want deze emoties raken je ziel zo diep dat het idee alleen al om vreemd te gaan je doen walgen.

De zekerheid, de trouw en de verbondenheid tussen twee mensen brengen via de rust en de stilte alle krachten en energieën voort die van je leven meer maken dan alleen maar lusten, fantasieën of eigenbelang. Dit universeel licht brengt nieuwe uitdagingen en perspectieven met zich mee die van jou leven een boeiende gebeurtenis maakt vol met liefdevolle toekomstbeelden en verwachtingen. Mensen moeten leren om te zeggen wat ze voelen of denken zodat de partner weet wat en hoe de ander voelt, denkt en leeft. De wilde verhalen van de slippertjes zijn zalf op de wonden van de man of vrouw die zijn of haar partner bedriegt. Geen enkel mens kan zich gelukkig voelen door dergelijke ontrouw, al gebeurt dit voor sommige op terechte basis.

Mannen of vrouwen die gedwongen door eenzaamheid, onbegrip, ruzies, uit pure fantasie of driften hun onheil zoeken bij andere, al dan niet betaalde personen nemen een juiste beslissing door toch een vreemde te zoeken. Anders zou het niet onmogelijk zijn dat er andere `stoppen` zouden doorslagen met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Denk maar aan verkrachtingen, passionele moorden of seksueel geweld in de ruimste zin van het woord.

Het mag wel duidelijk zijn dat dit soort van "liefde" weinig ophefmakends te bieden heeft voor beide partijen, al geef ik toe dat uitzonderingen eveneens bestaan door duidelijke afspraken tussen beiden partijen. Maar geef toe dat is dan wel een erg vreemde liefde.

Plaats een reactie op deze pagina

Lees even wat je wel/niet bij een reactie kunt plaatsen.


Optie: Je reageert op Nummer 

Je naam (of alias)
  Verplicht

Je e-mailadres (alleen voor admin)
  Verplicht

Optie:
Je website link die geplaatst mag worden

Te plaatsen reactie

↑ Naar Top ↑