Stats: 385.965
Zonde, een puur menselijk begrip?
Geplaatst: 20-01-1998
Aangepast: 21-02-2019

Het is vandaag 12 januari. Nog enkele dagen resten me voordat ik de weg kies naar de sneeuw. Alleen ... de huidige temperaturen doen je eerder denken aan een warme herfst- of lentedag!! Erger nog, als je de TV beelden ziet, stel je je de vraag of de wereld niet op z'n kop staat! Sneeuw in het hartje van Israël. Zij hebben dit vrijwel nooit meegemaakt. Hetzelfde fenomeen in Oostenrijk want daar ligt de vriesgrens boven de 2500 meter ... en dat in het hartje van de winter!

Deze elementen zijn weer heerlijk voer voor de pessimisten onder ons want hoeveel mensen jagen er niet onheilspellende toekomstbeelden de wereld in? We vernietigen en verwoesten Moeder aarde! De bodem put steeds meer uit. Het gebruik van onze fossiele brandstoffen doet onze aarde verstikken onder de CO² ... Kan dit allemaal nog verder zo ... ?

Nu in de miljoenen jaren dat onze aarde bestaat, heeft de mensheid het nog steeds niet geleerd. In wezen is er zelfs helemaal geen verschil met bijvoorbeeld 1000 jaar geleden. Alleen heeft onze kennis en macht ertoe gebracht dat de snelheid waarop alles momenteel evolueert in schril kontrast staat met werking van de natuur. Zolang de mensheid niet zijn volle respect toont ten op zichte van hun leefmilieu en omgeving zal Moeder aarde op deze manier blijven reageren.

De abnormale natuurverschijnselen zijn het resultaat van onze leefwijze en het eenvoudig negeren van de meest elementaire natuurwetten. Maar de mens overtreedt nog een veel belangrijkere spirituele wet, namelijk de eenvoudige wet van de liefde ... (omdat de mensen het niet eens meer (her)kennen ...)

Elke levend wezen op aarde heeft de kern en de ziel van God. Daarover zijn het alle religies eens. En geef toe: religies zijn er zat vandaag de dag ... Maar een religie is het resultaat van mensenhanden, van mensentaal, van persoonlijke interpretaties. Dus, een geloofsovertuiging van persoonlijke aard, gestoeld op onze vrij karige geestelijke kennis. Ikzelf ben Katholiek opgevoed en voel me goed in deze situatie, alhoewel ik met veel begrip kijk naar alle andere religies, ongeacht hun strekking en/of denkwijze.

Toch maken alle geloofsovertuigingen een essentiële en bijzonder grote fout. Er is op aarde geen enkel mens als "zondig" geboren. Integendeel, elke persoon is een kopie van die grote God die alles heeft geschapen. God is alles en één brok liefde. Hoe kan een mens dan "slecht" zijn en zondigen?? Dat zou met andere woorden betekenen dat God zelf ook zondigt want wij zijn allen deels God! De echte waarheid ligt dieper.

Onze uitspraken zijn het resultaat van oordelen die de mens uitspreekt ten opzichte van zijn medemens. God straft je als je zondigt zijn woorden die wij uitspreken en zijn zeker niet de woorden van God. Ik hoor u al de vraag stellen waarom er dan zoveel onrecht is in de wereld ... Heel eenvoudig: elke geest is versluierd van zijn ware Goddelijke aard, en heeft van God de vrijheid gekregen te handelen uit vrije wil.

Doordat mensen oordelen over anderen, scheppen zij een nieuwe wereld in zichzelf. Een wereld waarin angst, onzekerheid en twijfel op het toneel komen. We scheppen als het ware zelf de duivel om ons heen ... We oordelen en veroordelen iedereen die anders denkt, maar kunnen we dat wel? Mogen we dat wel? Is het in wezen wel juist zo een gedachten te voelen en te erkennen?

Neen, dat is het niet. Vandaar ook dat alle religies spreken over zonden en over wat wel en niet mag binnen hun geloofsovertuiging. Via deze geboden probeert elk geloof hen leden te dwingen zich te schikken tot hun reglementen, letterlijk uit angst hen kwijt te raken ... Eeuwenlang gebeurt dit zo en is kenmerkend voor alle religies, inclusief de mijne. God maakte niet de tien geboden ... neen, hij maakte de tien geloftes! Wij mensen hebben er geboden van gemaakt! God oordeelt nooit!

Woorden zijn een slecht communicatiemiddel omdat ze verkeerd kunnen worden geïnterpreteerd. Woorden kunnen slechts een heel klein deel van onze gevoelens weergeven en beschikken zelden over energetische waarden. De enige waarheid die ons bindt, is de weg naar het Witte Licht, naar de vallei van de liefde, naar de kern en het bezit van elke mens, namelijk de liefde.

De taal van de liefde is sterker en overtreft met gemak ons aards bestaan. Het is een taal die niet interpreteerbaar is maar uzelf leert worden, wat je eigenlijk echt wil zijn ... Een lichtwezen van liefde en vrijheid, ongeboeid, sereen en met de eindeloze stilte en rust. Deze Goddelijke wet van liefde en leven is te eenvoudig om te geloven. En daarom heeft de mensheid andere normen en waarden in het leven geroepen. Daarom is het Heilige schrijft, de Bijbel niet de enige "waarheid" op onze aarde. Deze verhalen en woorden zal elk individu weer anders interpreteren, waarmee ik niet wil suggereren dat de Bijbel een onzinnig instrument is, integendeel zelfs!

Maar wanneer hunkert een mens naar God?? Heel dikwijls op die ultieme momenten wanneer er verdriet, onrust, ruzie, twijfel of ziekte hangt. Als je de mensen dan geleert hebt dat God je zal straffen na de dood, en dat alle zonden even ernstig zijn, is het dan verwonderlijk dat ze bang en angstig worden van onze lieve God? Dit is krankzinnig en mensonwaardig. Dit is een loopje nemen met de realiteit en de waarheid.

Het is juist door onze zonden te ervaren, ze te ondergaan, dat we beginnen beseffen welke verschrikkelijke gevolgen we aandoen aan onze medemensen. Dit hoort bij een geestelijke ontwikkeling en is puur noodzakelijk tot een algemene bewustzijnwording van onszelf. Je voelt pas wat liefde betekent als je ook het tegengestelde hebt ervaren. Hoe dieper je in een dal zit van pure angst of depressie, hoe intenser je later het gevoel van "gelukkig-zijn" zal ervaren.

Is dit fout? Neen ! Deze bewustwording maken van ons wat we echt willen zijn. Als iedereen beseft dat God niet straft, oordeelt of veroordeelt, is die God het allermooiste bezit wat je kunt zien, voelen en ervaren ... Jaag mensen niet weg van onze God, maar trek ze ernaartoe. God heeft ons alle materialen gegeven om niet in pijn te hoeven leven, om ziekten te bestrijden en om perfect gelukkig te kunnen zijn.

Als je uw leven dankbaar en respectvol aanvaardt, en hiervoor God met gans je hart bedankt voor dit mooie leven, zowel in slechte als op goeie momenten, zul je ervaren dat God u zal antwoorden. Je begint dan pas te beseffen dat je trots mag zijn op jezelf, dat je van jezelf mag/moet houden, en dat de bron geestelijke rijkheid diep in jezelf zit, want zodra je echt van jezelf houdt, kun je ook echt van een ander houden.

Als je niet negatief oordeelt over jezelf, zul je iedereen rondom u ook niet beoordelen en zal vergeving schenken uw hart doen verwarmen met een energie dat het alle hoeken van het universum zal raken. Dat intens en liefdevol gevoel kun je niet bereiken door mensen steeds weer te wijzen op hun fouten en de (Goddelijke) gevolgen hiervan.

Ik ben dit niveau benaderd. Mijn leven is deels gestoeld op de dienstbaarheid naar mijn medemensen toe. Mijn God heeft me gezegd dat mijn woorden en handen ertoe moeten bijdragen dat de mensheid zich leert bewustworden van hun spirituele afkomst. Meer dan 18 uur per week besteed ik om mensen om me heen te genezen van ziekten, kwalen en depressies. Samen met de kracht van mijn handen en de woorden van onze God leer ik patiënten in te zien dat God het begin en het einde betekent van ons aards bestaan.

Dat ons leven hier op aarde maar een peulschilletje is, van wat we in werkelijk zijn, lichtwezens. Mijn resultaten zijn ronduit verbluffend.

Ieder mens is schepper van z'n eigen toekomst, net zoals God schepper was van gans het universum. Zoek dat diep in jezelf, ons Goddelijk deel, en je zult begrijpen hoe eenvoudig, hoe zaligmakend, hoe rustig, sereen en liefdevol onze God in werkelijkheid is, en dat onze toekomst het werk is van onze eigen gedachten, van onze eigen schepping. De waarheid is dus heel eenvoudig.

De waarheid = de onvoorwaardelijke liefde t.o.v. jezelf, God en onze wereld.

Ik hou van je Vader ...

Plaats een reactie op deze pagina

Lees even wat je wel/niet bij een reactie kunt plaatsen.


Optie: Je reageert op Nummer 

Je naam (of alias)
  Verplicht

Je e-mailadres (alleen voor admin)
  Verplicht

Optie:
Je website link die geplaatst mag worden

Te plaatsen reactie

↑ Naar Top ↑